Vitalt församlingscentrum
Karl-Göran Linzander är kyrkoherde för Österåker-Östra Ryds församling och ansvarig för dess verksamhet sedan sju år tillbaka. Församlingen har cirka 32 000 invånare varav de flesta tillhör Svenska kyrkan - en bra grogrund för församlingsverksamhet.
Österåker-Östra Ryds församlings verksamhet består av tre delar med cirka 55 anställda. Kyrkliga handlingar; det vill säga barndop, begravningar och vigslar är sådant de flesta människor möter någon gång i livet. I den församlingsvårdande verksamheten ingår en stor barn- och ungdomsverksamhet, körverksamhet samt diakoni och regelbundna gudstjänster.
- Vi har ett mycket vitalt gudstjänstliv med tre kyrkor som ingår i kommunen; Åkersberga kyrka, Österåkers kyrka och Östra Ryds kyrka.
 
Den tredje delen består av skötsel av kyrkogårdar och fastigheter inklusive kyrkorna. Dessutom finns en allmän förskola med kristen profil där det ingår sång, bibelläsning och enkel etisk fostran.
- Själva kärnan i verksamheten är gudstjänster. Det fäster jag väldigt stor vikt vid, Karl-Göran Linzander.
På söndagar hålls den traditionella gudstjänsten men sedan hålls även ungdomsmässor. Klostret Taize i Bourgogne, Frankrike, har sedan mitten av 60-talet dragit till sig tusentals unga. Hit åker församlingen varje år med en grupp ungdomar. Denna gudstjänstmodell tillämpas sedan i församlingen så gott det går med enkla, vackra sånger samt nattvard.
 
Annat församlingen kan erbjuda är meditationsgrupper, andlig fördjupning, samtalsgrupper samt en familjerådgivningsbyrå med två terapeuter. Musikverksamheten är också mycket utvecklad med duktiga kyrkomusiker som just startat Österåkers nya Kammarorkester, en stråkorkester på hög nivå. Med andra ord är detta ett intensivt centrum med många möjligheter, centralt beläget i Åkersberga.
 

Österåker - Östra Ryds församling

Bransch:
Tjänster

Telefon: 08-54084500
Fax: 08-54084510


Email:
osteraker.ostraryd@svenskakyrkan.se

Hemsida:
www.osteraker-ostraryd.se

Adress:
Österåker - Östra Ryds församling
Box 46
18421 Åkersberga

| 13 SENASTE FÖRETAGEN